نخستین سالروز تأسیس مرکز نوآوری گروه بهسازان فردا "پل وینو"

مرکز نوآوری گروه بهسازان فردا، پل وینو، در طول یک سال از حیات خود مسیرهای پژوهشی متعددی را با هدف گام نهادن به دنیای تحول دیجیتال در حوزه مالی و بانکداری طی کرده است.

 

یک سال از آغاز فعالیت رسمی مرکز نوآوری پل وینو گذشت. پل وینو در این یک سال با هدف گام نهادن به دنیای تحول یافته ای از کسب و کار و فناوری های مالی و بانکداری، مسیرهای پژوهشی متعددی را طی کرد. حلقه های ارتباطی را با شرکت ها، موسسات و مراکز علمی، پژوهشی و همچنین متخصصین و صاحب نظران این حوزه ایجاد کرد. ایده های نوآورانه را حمایت کرده و به سمت تبدیل شدن به محصولات و خدمات جدید و بهبود یافته سوق داد. پلوینو یقین دارد برای ماندن در این مسیر و دستیابی به اهداف والاتر، هنوز به نوآوری های بیشتری نیاز دارد. تلاش جمعی همکاران پل وینو و تمام افرادی که در این مدت آنها را همراهی کردند سرمایه ای است که این مرکز را در پیمودن ادامه مسیر یاری خواهد کرد.