همایش 'استقرار نظام حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی' در گروه بهسازان فردا برگزار شد

گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا، در راستای تحقق پیشنهاد مدیرعامل محترم بانک ملت، همایشی با موضوع "استقرار نظام حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی" با حضور مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های تابعه و مدیران ارشد این گروه در روز یکشنبه 24 آذرماه برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه بهسازان فردا، این همایش با سخنان مرتضی ترک تبریزی، معاون مدیرعامل بانک ملت در حوزه فناوری اطلاعات و عضو هیأت مدیره گروه بهسازان فردا، با محوریت ضرورت استقرار نظام حاکمیت شرکتی آغاز شد. وی با تأکید بر مسیر سخت طی شده جهت کسب جایگاه ارزشمند بانک ملت در حوزه فناوری اطلاعات، فعالیت قریب به 5000  نیروی متخصص و بیش از 300 پروژه در حال اجرا در بخش IT بانک ملت و هلدینگ بهسازان فردا، حمایت و درایت مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره هلدینگ بهسازان فردا و شرکت های تابعه را امری ضروری در تحقق و گسترش اهداف فناورانه بانک ملت برشمرد.

علی حکیم جوادی، مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا نیز در این مراسم ضمن اشاره به مفاهیم بنیادی نظام حاکمیت شرکتی، سیر تطور و دلایل پیدایش آن، به نقش پررنگ حاکمیت شرکتی در هلدینگ های فناوری اطلاعات، بعنوان لوکوموتیو توسعه بانکداری دیجیتال پرداخت. وی با برشمردن عواملی مانند پیچیدگی روزافزون کسب و کار و رقابت، پیشرفت های چشمگیر فناوری، لزوم بهینه سازی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اهميت فرآيند سرمايه گذاري مبتني بر بازار، بر اهمیت و ضرورت نظام حاکمیت شرکتی تأکید کرد. همچنین پس از بررسی ساختار حاکمیت شرکتی در سه بعد مکانیزم ها، وظایف و اصول به زنجیره ارزش آفرینی آن و انواع استراتژی هایی نظیر راهبری استراتژیک،  خلق هم افزایی، حمایت مالی در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی اشاره کرد.  وی در ادامه به تشریح برنامه کلان گروه بهسازان فردا، حوزه های برنامه های عملیاتی گروه و پروژه های بهبود پرداخت و ضمن برشمردن مهمترین ریسک ها و چالش های پیش روی گروه بهسازان فردا، کاهش ریسک را مهمترین هدف نظام حاکمیت شرکتی دانست.

همچنین داریوش روحی، معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی گروه بهسازان فردا، با اشاره به سیاست گذاری کلان شرکت، کنترل های داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در سازمان را به عنوان یکی از ابزارهای هیأت مدیره تشریح کرد.

در ادامه سایر سخنرانان به طرح مباحثی همچون "نکات قابل توجه در گزارشات حسابرسی شرکت ها"، "نقش و اهمیت حسابرسی داخلی در راستای تحقق اهداف و انتظارات آنها" و "مسئولیت های هیأت مدیره طبق قانون تجارت" پرداختند.