نخستین «سمپوزیوم بانکداری نوین» با حمایت گروه بهسازان فردا برگزار می شود

نخستین سمپوزیوم بانکداری نوین با محوریت بررسی تحول دیجیتال و روند دیجیتالی شدن بانک های ایرانی، در تاریخ یکم آبان ماه با حمایت گروه بهسازان فردا توسط هفته نامه عصر ارتباط برگزار خواهد شد.

در این سمپوزیوم که با حضور متخصصان و صاحب نظران حوزه بانکداری و فناوری و همچنین مدیران ارشد این دو حوزه برگزار می شود، مسایل مربوط به تحول دیجیتال و نقش آن در تحول مدل کسب و کار بانک ها مورد موشکافی قرار خواهد گرفت.

انگیزه برگزارکنندگان این سمپوزیوم این است که با نگاهی متفاوت، بانکداری مدرن به معنای تحول در کسب و کارهای بانک ها را به عنوان محور اصلی مباحثه انتخاب کنند و با برگزاری این سمپوزیوم، صاحب نظران را به اشتراک آرا در زمینه تحول مدل کسب و کار بانک ها، با تمرکز بر بانکداری دیجیتال، دعوت کنند. بحث و گفتگو پیرامون تحول مدل کسب و کار بانکی، تبیین میزان تاثیرپذیری هر یک از بخش بندی های بانکداری شرکتی، تجاری و خرد در تحول دیجیتال، تشریح معماری بانکداری دیجیتال، مشخص کردن جایگاه بانکداری مدرن در طرح تحول نظام بانکی و به چالش کشیدن نقش بانک مرکزی در تحول دیجیتال و اکوسیستم بانکداری باز از جمله محورهای برگزاری این رویداد است.

سخنرانان این سمپوزیوم نیز به گونه ای انتخاب شده اند که بتوانند تمام زوایای بانکداری دیجیتال را مورد مداقه و موشکافی قرار دهند. مخاطبین نیز از بین مدیران ارشد بانکداری و پرداخت و همچنین دانشگاهیان، مدیران صنعت مخابرات و همچنین افراد تاثیرگذار در بانک مرکزی و سایر نهادهای رگولاتوری دعوت شده اند تا فضای همفکری و هم افزایی شکل بگیرد.

دکتر علی حکیم جوادی مدیرعامل گروه بهسازان فردا در این سمپوزیوم در خصوص " تجربه تحول دیجیتال در بانک های خارجی" و راه کارهایی که باید بانک های ایرانی برای پیاده سازی بانکداری دیجیتال به آن توجه داشته باشند سخنرانی خواهد داشت.

همچنین مرتضی ترک تبریزی عضو هیات مدیره گروه بهسازان فردا نیز در پنل انتهایی این سمپوزیوم حضور خواهد داشت و در خصوص اقداماتی که تاکنون در بانک ملت در این حوزه انجام داده و موضوعاتی که باید رگولاتوری باید برای آن برنامه ریزی جدی داشته باشد خواهد پرداخت.