سمینار آموزشی تحول دیجیتال در بانکداری با حمایت شرکت سرو حامی پارس در شهریورماه برگزار می شود

سمینار آموزشی تحول دیجیتال در بانکداری، یکشنبه سوم شهریور در هتل پارسیان آزادی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و با حمایت شرکت سرو حامی پارس برگزار خواهد شد.

سمینار تحول دیجیتال در بانکداری با تأکید بر روند دیجیتالی شدن، حفظ چابکی و سرعت به  عنوان عوامل کلیدی موفقیت بانکها و موسسات مالی، به موضوع معماری ابر و نرم افزارهای مبتنی بر ابر “Cloud Native App”  که از ابزارهای استراتژیک بکار گرفته شده در مسیر تحول دیجیتال می-باشند خواهد پرداخت. این معماری به راهبران کسب و کارهای بانکی اجازه خواهد داد تا به راحتی از ارزشهای کلیدی مورد نیاز در کسب و کار از جمله ایجاد تجربه متفاوت برای مشتری، توسعه شناخت رفتار مشتریان با استفاده از ابزارهای آنالیزی و کلان داده  ها، انطباق با  نیازمندیهای رگولاتورها و استانداردهای امنیتی بهره  مند شوند. همچنین معماری جدید اپلیکیشن  های مبتنی بر ابر تحولی بنیادین در مدل ارتباط با اکوسیستم API ها، انطباق با شرایط رگولاتوری به منظور ارائه بیزینس مدل جدید در بانکداری دیجیتال خواهد بود.
سخنرانان:

شرکت سرو حامی پارس مشاور، مجری و ارائه  دهنده خدمات نگهداری و پشتیبانی مراکز داده و از جمله شرکت  های وابسته به گروه فن  آوران هوشمند بهسازان فردا حامی این رویداد مهم می  باشد و مقدم علاقمندان را صمیمانه گرامی می  دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
واحد آموزش پژوهشکده پولی و بانکی
88657395
88657397
Ws.mbri.ac.ir
@mbri.events