{"0":"22001","1":1406,"2":"Data too long for column 'url' at row 1","table":"m_visitors"} فناوران هوشمند بهسازان فردا - شرکت بهسازان ملت
 
معرفی اجمالی

شرکت بهسازان ملت در سال 1373 با هدف توسعه ی کاربرد فناوری اطلاعات در بانک ملت تأسیس شد. این شرکت از بدو پیدایش با تجهیز منابع و به کارگیری متخصصان مجرب در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات بانکی، تلاش گستردهای را جهت طراحی و ارائهی انواع راهحلها و محصولات بانکی به عمل آورده است. تولید اولین سامانه ی متمرکز بانکداری الکترونیکی در محیط کامپیوترهای بزرگ در داخل کشور از افتخارات شرکت بهسازان ملت محسوب می‌شود.

اهتمام جدی در جذب، به کارگیری و توسعه ی مدیران و کارشناسان متخصص، آگاه و کاردان، حرکت هم راستا با فناوری های روز جهان در حوزه های فناوری اطلاعات، ارتباطات و بانکداری، تطابق با استانداردهای بینالمللی و فراروش‌های روزآمد در تولید نرم افزارهای کاربردی و ایجاد روحیه ی خودباوری در تولید ملی نرمافزارهای بزرگ، در زمره ی اصلی ترین خط مشی های این شرکت قرار دارند. شرکت بهسازان ملت در حال حاضر علاوه بر ایفای نقش محوری در توسعه ی بانکداری الکترونیک و دیجیتال در بانک ملت، دارای جایگاه ویژهای در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز بوده و در ردیف پنج شرکت برتر این حوزه قرار دارد.

در حال حاضر شرکت بهسازان ملت با محوریت سامانه متمرکز بانکداری ریالی و ارزی خود، طیف جامعی از خدمات را در حوزههای پشتیبانی عملیات بانکی در صف و ستاد بانک ملت، بانکداری اینترنتی، همراه بانک و سایر حوزه های ملی همچون توسعه، پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیک دولت ارائه میدهد.

خدمات و محصولات
  • ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه متمرکز بانکداری الکترونیکی (ریالی و ارزی)
  • ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه های اقماری سامانه متمرکز بانکداری الکترونیکی (کشف تقلب، مبارزه با پولشویی، دادههای کلان)
  • ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه های ملی و بزرگ
  • ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی اینترنت بانک
  • ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی همراه بانک
  • ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی تلفن بانک
  • طراحی و توسعهی کیوسک های چندمنظوره بانکی
افتخارات و گواهینامهها
  • حائز رتبه یک در تمامی حوزههای فعالیت براساس طبقه بندی شورای عالی انفورماتیک