خدمات و فعالیت ها

رویکرد مدیران ارشد بانک ملت در ایجاد و سازماندهی مجموعه توانمندی از شرکتهای فناوری اطلاعات ستودنی است و به عنوان یکی از بهترین تجارب صنعت بانکداری از آن یاد میشود. حجم موفقیت های به دست آمده نشان از تلاش وسیعی دارد که در تمامی لایه های سازمان جاری و ساری بوده است. بدون شک هر تجربه ی موفقیت آمیزی مستلزم ریسک پذیری و گاه قبول شکست است. اما آنچه در مجموعه بهسازان فردا تجلی یافته، ارادهی معطوف به کسب موفقیت و تکیه زدن بر جایگاه نخست بوده است. این عادت نیکو، نیازمند محافظت و پاسداری است تا همچنان به مانند موتور محرکی، پیش‌برندهی حرکت های مجموعه و نیز بانک ملت باشد.
خداوند بزرگ را شاکرم که فرصتی برای ایفای نقش فعال در این مجموعه در اختیار من نهاد. از بدو ورود و پس از شناسایی اصلی ترین توانمندیها و فرصتهای در پیشروی مجموعه بهسازان فردا، چهار سیاست پایه به عنوان اولویت اصلی در سال 1395 در دستور کار قرار گرفت.
تنطیم روابط با بانک ملت: با توجه به برخی از ابهامات موجود در روابط با نهادهای مختلف بانک ملت، این اولویت برای سازماندهی این روابط در نظر گرفته شد و بحمدلله نتایج خوبی نیز بدنبال داشت. تنظیم روابط با شرکتهای تابعه: به دلیل نوپا بودن بنگاه مادر و تغییرات مدیریتی، جایگاه ارتباطی آن با شرکتهای تابعه دارای ابهاماتی بود. این اولویت برای برطرف نمودن این ابهامات تعریف شد. مدیریت طرحهای کلان فراشرکتی: تعریف و اجرای چند طرح بزرگ در مراحل مختلفی از اجرا نیازمند هماهنگی و سازماندهی بود. این اولویت برای پرداختن به این مهم تعریف شد. تنظیم روابط در حوزه کسب و کار: مذاکرات و یافتن شرکای تجاری مناسب برای توسعه فعالیتها و خطوط کسب و کار مجموعه نیازمند ایفای نقش فعالی از سمت بنگاه مادر بود. در این سیاست این مهم هدف قرار داده شد.
به لطف خدا و در سایه همدلی و همراهی اعضاء محترم هیأت مدیره شرکت و کوشش همکاران پرتوانم تا سطح قابل قبولی از این سیاستها و اهداف محقق شد. برنامه های سال آتی نیز با استمرار این سیاست ها بر پایه سه رکن زیر استوار شده است.
 
  • نوآوری
  • پایداری و تداوم کسب و کار
  • چابکی و انعطاف پذیری
 
با توجه به دشواریهای اقتصادی و شرایط رکود نسبی حاکم بر فضای کسب و کار کشور، بانک ملت به درستی رویکردی انقباضی در پیش گرفته است. شاید در نگاه نخست این به منزله ی یک تهدید تلقی شود اما جنبه ی فرصت بودن برای مجموعه بهسازان فردا پررنگتر خواهد بود، اگر از منظر دیگری به آن نگریسته شود. پتانسیل انباشته در این مجموعه به اندازه ای است که میتواند کمک قابل توجه ی به تحقق سیاست های انقباضی و کاهش هزینه ها در بانک ملت کرده و از سوی دیگر به تدریج به عنوان یک مرکز سود عمل نموده و عواید ناشی از حضور در سایر بازارهای بانکی و غیربانکی حوزهی فناوری اطلاعات را به سمت بانک ملت سرازیر نماید. حرکت به سمت ورود شرکت به پرداخت در بازار سرمایه و واگذاری بخشی از سهام آن سرآغاز این تغییر مبارک خواهد بود.